– Основател/съосновател на моден блог и/или влог.

– Автор на текстове и статии с модна насоченост, популяризиращ българската и световна мода у нас за 2018.