– Българско модно събитие, предоставящо изява на български и чуждестранни дизайнери и брандове на територията на страната за 2018.
– Българско модно събитие, събиращо на едно място представители на различните модни течения, без ограничение на техния опит, възраст, популярност, пол или етническа принадлежност.
– Българско модно събитие със силен медиен отзвук и атрактивно за представителите на модния бранш в страната и по света.