– Български фотограф, изпълнил моден проект за модно издание или моден бранд за 2018-та година.
– Проект предизвикал силен медиен отзвук.