– Българска личност жена, представител на модната, музикалната, артистичната или културната сфера в страната.
– С изявен личен стил, налагащ тенденции у нас и влияние на модните настроения сред българското общество за 2018.